Medlemsinfo

Medlemsinfo.


Stigandi Islandshästklubb har medlemmar runt om i västsverige - huvudsakligen i Alingsåsområdet. Stigandi arrangerar tävlingar och olika aktiviteter för medlemmarna. Som medlem i Stigandi är du också automatiskt medlem i Svenska Islandshästförbundet (SIF) och får tidningen Islandshästen. Medlemsavgiften består av en del som går till SIF och en mindre del till klubben.. Om du redan är medlem i en annan islandshästklubb kan du vara med som stödmedlem hos oss. Det finns även möjligheter till familjemedlemsskap och intro-medlemsskap.

Medlemskap gäller per kalenderår januari-december.


Om du vill bli medlem, kontakta Gunnar Schlyter, gunnar.schlyter@outlook.com, 070-2109303.

Befintliga medlemmar kommer att få en faktura via mail med instruktioner för betalning av avgiften för 2023.

Du kan läsa på SIF:s hemsida om vad de olika medlemskapen innebär. Se under Medlem/Bli Medlem/Läs mer.

                                       

Gäst och sponsormedlemskap betalas till Stigandis pg 765938-6
Medlemsavgifter 2022SIF

Stigandi

Total

Senior

400:-

100:-

500:-

Ungdom (0-18 år)

200:-

80:-

280:-

Familj

550:-

150:-

700:-

Gäst senior


100:-

100:-

Gäst ungdom


80:-

80:-

Sponsor senior


100:-

100:-

Sponsor junior


80:-

80:-

Intro

300:-

100:-

400:-

Kräver seniormedlemsskap i familjen.

Kräver att du är fullbetalande medlem i en annan islandshästklubb.

Stigandis styrelse 2022.


Ordförande:      Gunnar Schlyter, gunnar.schlyter@outlook.com, 0702109303.


Kassör:             Anders Persson, Hrefnagordon@gmail.com, 0733989868


Sekreterare:     Agneta Persson


Ledamöter:       Marianne Werner, mariannewerner.mail@gmail.com, 0704059694


                         Lena Gustafsson, lena54.gustafsson@gmail.com, 0762487050


Suppleant:        Kajsa Arena, kajsa.arena@hotmail.com, 0708234744